Algemene voorwaarden van Veen Vloeren.

Indien u akkoord gaat met de offerte bent u akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Door meer- of minderwerk en/of het gebruik van materialen bestaat de kans dat het eindbedrag kan afwijken van het bevestigde factuurbedrag. De factuur wordt hier dan op aangepast.

2. Bij aanvang van de werkzaamheden dient de ondervloer leeg van ander bouwmateriaal, schoon, vetvrij, vormvast en blijvend droog te zijn.

3. Indien er andere partijen werkzaam zijn op de desbetreffende dag, dient dit van tevoren gemeld te worden aan ons. Bij niet tijdig melden hiervan zijn wij in veel gevallen genoodzaakt de werkzaamheden te verplaatsen.

4. Voor het monteren van opstaande plinten moeten reeds bevestigde plinten verwijderd zijn. Oneffenheden in de muur dienen voortijdig aangesmeerd te worden en vochtvrij te zijn bij aanvang van de werkzaamheden.

 5. van Veen Vloeren is niet aansprakelijk voor eventuele werking van uw basisvloer en daaruit voortkomende schade.

 6. van Veen Vloeren is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan geverfde muren en/of stucwerk indien deze niet droog of voldoende uitgehard zijn.

7. Indien u akkoord bent met de offerte dient u 15% van het volledige bedrag inclusief btw aan ons te voldoen. Voor we met de werkzaamheden beginnen dient de andere 85% voldaan te zijn.

8. Niet betaalde goederen blijven te allen tijde eigendom van Veen Vloeren.

9. Bij annulering van een order is van Veen Vloeren wettelijk gemachtigd om 30% van het totaalbedrag in rekening te brengen.

10. Het egaliseren van een vloer betreft het glad maken van het oppervlak, niet het waterpas maken hiervan.

11. Bij afzeggingen van minder dan 7 werkdagen van tevoren (voor de werkzaamheden) of het niet aanwezig zijn bij afspraken kunnen er door van Veen Vloeren kosten in rekening worden gebracht.

12. Het afkitten van de vloer, trappen of bovenkant plinten behoort niet tot onze werkzaamheden

Adres:

Cartograaf 12, 6921 EZ, Duiven

E-mail:

Info@vanveen-vloeren.nl

Openingstijden showroom

Dinsdag t/m zaterdag: 10:00 tot 16:30 Zondag: 10:00 tot 15:00 Maandag: op afspraak